Biografija

Stojković Jovana

– Diplomorani psiholog

– Sertifikovani sistemsko – porodični terapeut

– Porodični savetnik izdat od strane Evropsko akreditovanog Instituta za edukaciju iz psihoterapije

– Završena edukacija „ Biofeedback i Neurofeedback tremana“

– Završena akreditovana obuka „ABA IN CLASSROOM“

– Završena edukacija iz RACIONALNO EMOTIVNE I KOGNITIVNO BIHEJVIORALNE TERAPIJE DECE I ADOLESCENATA

– Završena edukacija Profesionalne orjentacije

– Završena edukacija „ PROCENA I TRETMAN KROZ IGRU“

– Završena akreditovana edukacija „ABA AND LANGUAGE“

– Završena edukacija“ PRAKTIČNA PRIMENA METODA I TEHNIKA U RADU SA DECOM SA RAZVOJNIM SMETNJAMA“