Logoped

Logoped procenjuje govorno-jezički status deteta, odnosno procenu receptivnog i ekspresivnog govora (da li je dete progovorilo, da li razume naloge koji mu se zadaju). Pored toga, logoped procenjuje artikulaciju kao i govorne organe koji učestvuju u govoru (disanje, mišiće usana, lica i jezik, kao i celokupnu anatomiju govornog aparata).

Ako se radi o predškolskom i školskom detetu, logoped koristi testove koji odgovaraju njegovom uzrastu. Tu spada procena grafomotorike, da li dete pravilno drži olovku, da li ostavlja adekvatan trag olovke na papiru, da li prati smer pisanja slova, procena pisanja, čitanja, prepričavanja, kao i procena fonemskog sluha i analiza i sinteza glasova u reči.

Nakon odgovarajuće logopedske procene, roditeljima se iznosi mišljenje, savetovanje kao i predlog tretmana.

Logopedski tretman podrazumeva stimulaciju koja je intenzivna uz pomoć različitih vrsta aktivnosti. Zavisno od toga koji problem dete ima i šta su njegove potrebe, uvode se različite aktivnosti kroz koje dete i logoped zajedničkim snagama utiču na razvoj govora.

Dete treba dovesti kod logopeda ukoliko:

Ima teškoće sa izgovorom određenih glasova pa ga je teško razumeti

· Ukoliko vaše dvogodišnje dete ima ograničene jezičke sposobnosti ili ima teškoće sa razumevanjem jednostavnih pitanja ili sleđenja jednostavnih naloga, ukoliko dete malo govori i ne koristi gestikulaciju kako bi vam pokazalo šta želi.

· Kod predškolskog/školskog deteta – ukoliko teško sledi uputstva, teško odgovara na pitanja i teško izražava svoje misli, ne poznaje slova i ne pokazuje interes za učenje, ukoliko dete pokazuje teškoće u finoj motorici (otkopčavanje, zakopčavanje, ređanje, nizanje, slaganje), krivo drži olovku i ne pokazuje interes za crtanje/pisanje ili mu to predstavlja muku, nema razvijenu fonološku svesnost (ne može izdvojiti prvi i zadnji glas u reči, ne prepoznaje rime)…

· Ukoliko ima poteškoće sa učenjem – čitanje, razumevanje pročitanog i pisanje stvaraju velike probleme detetu, dete kod čitanja preskače redove, ispušta i dodaje slova, menja grafički slična slova, npr. “b” i “d”

· Ukoliko dete muca – Vaše dete često ponavlja glasove ili slogove, govor nije tečan te primećujete vidljive znakove straha i teskobe tokom govora

· Ukoliko je glas vašeg deteta

· promukao (a ne radi se o prehladi ili alergiji) ili je preterano glasan/tih

· Ako dete pokazuje teškoće s hranjenjem ili gutanjem

· Kada vaše dete ima teškoće ulaženja u interakcije sa vršnjacima, drugom decom ili odraslima