Previous
Next

Ko smo mi?

Psihološko Savetovalište „ Life Psychology“ okuplja stručnjake različitih profila koje povezuje opredeljenost za psihoterapiju, rast i razvoj ličnosti  i usmerenost ka pomaganju ljudima da budu zadovoljniji na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

Life Psychology je privatno  psihološko , psihijatrijsko  i logopedsko  savetovalište koja se nalazi u srcu Vračara. Čini je grupa psihijatara, psihologa, psihoterapeuta i logopeda koja svojom stručnošću , a pre svega etičnošću i profesionalnošću omogućava pojedincima,parovima, porodicama , kao i deci da razumeju sebe, svoje potrebe i sebe prihvate kao jedinstvenu individuu- biće za sebe , sa odredjenim karakteristikama koje svi  delimo, ali i kako da naučimo da volimo sebe iako smo različiti.

U skladu sa tim kreiramo individualne terapijske ciljeve koji će doprineti da se klijent dobro oseća, razume sebe i ujedno poboljša svoje stanje.  

PROFESIONALNA ORJENTACIJA
Došlo je vreme za izbor fakulteta ili upisa za srednju školu, a ti i dalje ne znaš za šta da se odlučis. Nema potrebe da brineš, profesionalna orjentacija je prava odluka.

Čovek 2/3 svog života provede radeći i iz tog razloga je bitno da odabereš zanimanje koje je u skladu sa tvojim sposobnostima, karakteristikama ličnosti , željama.
Na osnovu testova , intervjua os psihologa dobijaš preporuku zanimanja koje odgovara lično tebi i za koje imaš predispoziciju da postaneš uspešan/a. Predstavlja složenu i sistemsku delatnost pružanja pomoći pojedincu u rešavanju problema koji su vezi sa izborom zanimanja i profesionalnim razvojem .
Važnost profesionalne orjentacije?

Daje mogućnost da se klijent orjentiše i napravi najbolji izbor za sebe koji je u skladu sa njegovim sposobnostima, osobinama ličnosti i interesovanjima.
Profesionalna orjentacija omogućava da klijent postane svestan svojih:
– Sposobnosti
– Osobina ličnosti
– Interesovanja- motivacije
– Slabosti i osetljivih delova ličnosti i koje profesijom ne treba provocirati

Kako izgleda testiranje?
Testiranje se odvija u dve faze. Prva faza obuhvata : intervju sa psihologom o psihološko
testiranje
Druga faza : savetovanje
Testiranje traje 2 sata i obuhvata procenu opštih i specifičnih sposobnosti, odnosno procena
verbalnih, neverbalnih, numeričkih, prostornih , manuelnih sposobnosti….
Primenjuje se Test profesionalnog opredeljenja, kao i procena ličnosti kroz testiranje NEO PR.